Šta je to responzivni web dizajn (RWD)?

Ubrzani razvoj tableta i mobilnih telefona doneo je u prvi mah velike probleme vlasnicima web sajtova. Obzirom da su pravljeni za prikaz na desktop i laptop računarima, koji poseduju daleko veće ekrane od današnjih telefona i tableta, postojeći web sajtovi nisu mogli da ostvare kompletan prikaz sadržaja na ekranima novih uređaja. Problem koji je nastao, iz korena je promenio pravila web dizajna.

Responzivni Web Dizajn (RWD) vs. Adaptivni Web Dizajn (AWD)

Jasno je bilo da je potrebno napraviti verziju sajta koji će se prikazivati i na monitorima standardnih veličina i na malim ekranima telefona i tableta. Odgovor je došao iz dva pravca – nastali su adaptivni i responzivni web dizajn.

Kao što mu ime govori, osnov adaptivnog web dizajna je bilo adaptiranje već postojećih stranica novim veličinama ekrana. Ono što bi se dogodilo sa stranicom, jeste da bi ona zadržala u potpunosti svoj izgled onakav kakav je na standardnim ekranima, samo bi se njeni elementi proporcionalno smanjili do veličine koja odgovara ekranu na kom se prikazuju, tako da kompletan sajt bude prikazan na ekranu u svom izvornom obliku i sa izvornim položajem elemenata. Ovakav raspored elemenata se još naziva i Multiple Fixed Width Layouts.

Adaptivni dizajn jeste rešio problem prikazivanja celokupnog sadržaja, ali je takođe i stvorio i neke nove probleme. Izgled sajta je morao biti dizajniran za svaku od poznatih veličina ekrana ponaosob, što je povećavalo troškove i vreme izrade, plus, umanjeni elementi su znali biti toliko mali, da su bili jedva čitljivi i na njih je bilo gotovo nemoguće precizno kliknuti!

Responzivni Web dizajn je tek doneo ono što je tržište tražilo – sadržaj koji će ostati podjednako dobro vidljiv i čitljiv na svim uređajima i koji će garantovati sjajan korisnički doživljaj na sajtu, nezavisno od uređaja koji se koristi za njegov pregled! Osnov ovog dizajna leži u njegovom imenu – responzivni web dizajn omogućava stranici da odgovori na veličinu ekrana (responzivan – od engleske reči response, što znači odgovor). Dizajn se zasniva na postavljanju elemenata u mreže (gridove), tako da se elementi prikazuju s leva na desno, odozgo na dole, neumanjeni, tečno, jedan ispod drugog, kako se ekran skroluje, što uvek daje korisniku idealan prikaz sadržaja, u veličini potrebnoj za jasan pregled. Ovakav raspored elemenata se naziva Multiple Fluid Grid Layouts.

Ko dobija bitku?

Istraživanja su pokazala da je responzivni web dizajn svakako pobednik u ovom slučaju. Statistike su jasne -  ljudi bolje reaguju na responzivni dizajn tako što posete više stranica i provedu više vremena na responzivnim sajtovima, a takođe ovi sajtovi imaju i daleko manji bounce rate (pogledajte grafiku ispod).

Zaključak

Turbulentne promene na tržištu mobilnih uređaja, postavile su velike izazove pred dizajnere i sve ono koje imaju ili žele da izrade web sajt. Rešenje problema koji su izazovi doneli sa sobom, nalazi se u responzivnom web dizajnu.

Ukoliko želite da izradite vašu web stranicu ili da redizajnirate staru, neresponzivnu stranicu, više informacija o našim uslugama možete pronaći na stranici web dizajn.