Istraživanje tržišta – gde sam tu ja?

Veoma je važno da znate gde je vaše mesto i da se u skladu s njim i ponašate.

Veoma je važno da znate gde je vaše mesto i da se u skladu s njim i ponašate. Pozicija vašeg malog, srednjeg ili velikog biznisa je isključivo u rukama vaših konzumenata stoga je bitno da se potrudite da saznate kakva su njihova očekivanja prema vama i da li ste vi na njih odgovorili ili niste.

U tome je od velike pomoći istraživanje tržišta koje je tu da otkrije uz pomoć odgovarajućih metoda (upitnik, anketa, dubinski intervju, posmatranje itd.) šta su stavovi i potrebe vaših kupaca, šta oni žele od vas i kakvo mišljenje imaju o vama.

Da biste dobili informacije koje su kvalitetne, treba da ih oblikuje:
– Tačnost
– Preciznost
– Jasnost
– Pravovremenost
– Potpunost

Istraživanje tržišta razrešiće vam brojne dileme i oteraće tržišnu maglu koja vam ne dozvoljava da pravilno sagledate svoju poziciju.

Dobićete odgovor gde da predstavite svoj proizvod, na koji način, u kom intenzitetu kupac ima potrebu za vašim proizvodom/uslugom, šta vaš proizvod/usluga znači za targetirane kupce itd.

Za potrebe istraživanja tržišta potrebno je puno ulaganja, vremena i stručnog kadra. Kao jedna veoma kompleksna aktivnost doprineće da vaše poslovne odluke budu kvalitenije i preciznije, vaše slabosti eliminisane ili neutralisane, a prednosti istaknute u prvi plan. Da pronađete sebe na tržišnoj mapi pomoći će vam naš tim!

Ostavite komentar