Sada je april, i verovatno radite na tome kako da implementirate sve te nove kampanje i inicijative koje ste razvili u decembru, kao Vašu marketing i digitalnu strategiju za 2016. godinu. Ali da li ste postavili prave ciljeve? Da li koristite odgovarajuće alate za postizanje tih ciljeva?


Linkedin, koji danas broji preko 200 miliona članova, od toga nesto više od 400 hiljada prijavljenih korisnika sa teritorije Srbije, osnovan je 2002. godine kao prva poslovna društvena mreža.

Kako predstavlja online alat za pronalaženje posla i online tržište za poslovne prilike, pogodan je, s jedne strane, za pretragu poslova, poslodavaca, pronalaženje informacija o aktuelnim konkursima, tako i s druge strane pomaže poslovnim licima da na efikasan način dopru do željenih profila budućih zaposlenih.


Iako su u našoj zemlji digitalne tehnologije prisutne već duži niz godina, mnogi vlasnici sajtova i dalje ne shvataju značaj metrika i ne ulažu puno u poboljšanje vidljivosti i posećenosti svojih sajtova.