Ako ste marketar ili vlasnik nekog  biznisa, a planirate da se ozbiljno bavite društvenim mrežama, jedna od stavki na listi vaših obaveza, treba da bude sproveđenje analize online prisustva vašeg brenda na njima. Ovaj postupak naziva se auditom društvenih mreža.


Website teme mogu biti free, a one koje to nisu, relativno su jeftine za osnovnu licencu. Ovo je najčešći razlog zbog kog se ljudi koji izlaze na web odluče baš za kupljenu temu. Drugi razlog je što se odmah može videti raspored elemenata na budućem sajtu, a i samo pakovanje sajta ne zahteva veliko iskustvo na webu. Na prvi pogled, sve izgleda savršeno, ali istina je da ’’ispod haube’’ leže veliki rizici prilikom ove kupovine.


Društvene mreže ne rade Vaš marketing posao 100%, samo zato što ste platili reklamu. Postoji i druga strana ove priče koju ćemo objasniti kroz osnovne korake, i pravilno korišćenje SMM tehnika.


Sada je april, i verovatno radite na tome kako da implementirate sve te nove kampanje i inicijative koje ste razvili u decembru, kao Vašu marketing i digitalnu strategiju za 2016. godinu. Ali da li ste postavili prave ciljeve? Da li koristite odgovarajuće alate za postizanje tih ciljeva?


Linkedin, koji danas broji preko 200 miliona članova, od toga nesto više od 400 hiljada prijavljenih korisnika sa teritorije Srbije, osnovan je 2002. godine kao prva poslovna društvena mreža.

Kako predstavlja online alat za pronalaženje posla i online tržište za poslovne prilike, pogodan je, s jedne strane, za pretragu poslova, poslodavaca, pronalaženje informacija o aktuelnim konkursima, tako i s druge strane pomaže poslovnim licima da na efikasan način dopru do željenih profila budućih zaposlenih.