Era ekspanzija i promena ne ostavlja mesta za predah i opuštanje, ako želite uspeh morate neprestano biti u dosluhu sa inovacijama na svim poljima.

Zona marketinga je ovoga leta i te kako vrela, brendovi se sve više nadmeću i dovijaju na različite načine ne bi li stigli do kupaca.


Društvene mreže donele su značajne promene na polju komunikacija sa ciljnim javnostima. Promene se dešavaju bez obzira da li ste ili niste deo njih, zato je jako bitno da sledite globalne tendencije, da budite prvi, ali i tamo gde su svi.

1 6 7 8