AIDA – 4 slova od kojih zavisi vaš uspeh

Ovaj blog je namenjem mladim marketarima i početnicima u poslu, svim onim ljudima koji polako, ali znatiželjno i

Ovaj blog je namenjem mladim marketarima i početnicima u poslu, svim onim ljudima koji polako, ali znatiželjno i sigurno, ulaze u svet marketinga. Ova 4 slova, AIDA, vrlo je moguće da većini vas, do sada, nisu značila ništa ili su značila vrlo malo. To će se upravo promeniti!

Šta je zapravo AIDA?

AIDA je proces kojim se definiše ponašanje potrošača. Ova 4 slova iz skraćenice, zapravo su engleske reči koje bliže definišu svaku od faza u ponašanju potrošača. Ono što je jako bitno, poznajući ove faze, bićemo u mogućnosti da pažljivije planiramo i nastup našeg brenda i pripremimo tekstualne i sadržajne kopije za svaku od faza ponaosob. Pojedinačno, faze izgledaju ovako:

A (Awareness – Svesnost)
Ovo je faza u kojoj kupci postaju svesni postojanja vašeg brenda, odnosno proizvoda. U ovoj fazi možete na potrošače/kupce/konzumente delovati raznim kanalima promocije.

I (Interest – Interes)
Faza u kojoj naš proizvod izaziva interesovanje kod potrošača. Ova faza je posebno osetljiva, jer treba da uveri potrošača da mu je proizvod potreban.

D (Desire – Želja)
Iz prethodne faze će se isfiltrirati oni koji su zainteresovani za naš proizvod i oni koji nisu. Poslednja faza pre nego što potrošači učine akciju kupovine je upravo ova, faza u kojoj potrošači iskažu želju za kupovinom proizvoda.

A (Action – Akcija)
Potrošač čini akciju kupovine.

Na šta treba obratiti pažnju?

Prolazeći kroz svaku od faza, primetićemo da se broj onih koji su svesni postojanja našeg brenda i broj onih koji su zapravo kupili na proizvod ili uslugu drastično razlikuju. To je zato što u svakoj od faza, otpadne jedan određeni broj potrošača. Zadatak svakog preduzeća jeste da utvrdi koji su to faktori koji su izazivali zadovoljstvo i nezadovoljstvo kod kupaca i koji su to faktori koji su eventualno uticali na kupovinu. Više o ovim faktorima pisaćemo u nekom od narednih blogova. Dotle, željno isčekujemo vaše komentare i pitanja u vezi sa ovim blogom.

Ostavite komentar