5 zamki brendiranja

Donosimo vam prvi blog kao uvod u seriju naših blogova i E-book izdanja na temu brenda i brendiranja. U

Donosimo vam prvi blog kao uvod u seriju naših blogova i E-book izdanja na temu brenda i brendiranja. U okviru ovog bloga raspravljačemo o mogućim zamkama na putu jednog brenda.

5 ZAMKI BRENDIRANJA

Brendovi su značajan deo svih kultura i celokupnog poslovnog sveta. Zahvaljujući njima, vi imate poverenja u Mercedes koji vozite, mlazni motor Dženeral Elektrika koji podiže avion koji će vas odvesti na željeno mesto.

“Inteligencija nije u tome da ne pravimo greške, već da što prije uvidimo kako da ih pretvorimo u nešto dobro.” Bertolt Breht

Ako prihvatite koncept „brenda“ kao obećanja datog vašim potrošačima, očigledno je da on može da opstane samo ako neprestano ispunjava dato obećanje. Vodite računa o sledećim zamkama da biste obezbedili da inicijative za brendiranje donesu rezultate:

Zamka #1: Brend je nešto što posedujete

Jedno od najprisutnijih pogrešnih shvatanja brendiranja je uverenje kompanije da one poseduju brend. Pogrešno! Brend je definisan stavovima i vidjenjima potrošača.

Zamka #2: Brendovi se sami staraju o sebi

Većina kompanija misli da kada jednom izgradi uspešan brend, nema potrebe za daljim praćenjem i unapredjenjem. Nažalost brendovi se ne staraju sami o sebi. Ako kompanije dozvole da kapital brenda opadne, ukupan učinak kompanije će biti oštećen.

Zamka #3: Svest o brendu u odnosu na relevantnost brenda

Mnoge kompanije prave veliku grešku što precenjuju značaj svesti o brendu i njegovu poziciju  na tržištu. Izdvajanjem određene sume novca za razne marketing aktivnosti sigurno utiče na svest potrošača o postojanju našeg brenda, ali je mnogo više potrebno da bi se naši proizvodi ili usluge prodavali. Pre svega brend mora kupcima na efekasan način da komunicira dobro osmišljenu i relevantnu poruku. Naravno, ako kupci i zainteresovane strane ne znaju za vas ili vaš brend, vi onda ispadate iz priče.

Zamka #4: Ne nosite tamne naočare

Kao što je lepota u oku posmatrača, brend je u viđenju potrošača. Pogrešno je svoje strategije brenda zasnivati samo na internoj predstavi o sopstvenom brendu. Kupci su ti, koji će nam dati relevantnije i objektivnije informacije o trenutnom imidžu brenda.

Zamka #5: Ne dozvolite autsajderima da rade vaš posao

Kompanije kojima treba profesionalna pomoć prilikom planiranja i  implementacije svog benda, mogu zatražiti istu od agencija za advertajzing ili da se obrate konsultanskoj kompaniji. Naravno, nikako ne treba prepustiti agenciji da same urade sav posao jer oni nisu ti koji će vam reći ko ste i sta je suština vaše kompanije. One mogu pomoći u razvoju holističkog pristupa brendu ali kompanija sama treba da odredi identitet svog brenda.

U koliko smatrate da ovaj blog poseduje važne informacije za vaš posao, ili imate bilo kakva pitanja, sugestije i primedbe, mozete ostaviti komentar ili share-ovati vašim prijateljima.

Autor bloga: Teodora Perović

Ostavite komentar